u优乐国际娱乐优乐国际娱乐官网app优乐娱乐官网

== 关于我们 ==

广告服务

首页广告:

u优乐国际娱乐优乐国际娱乐官网app优乐娱乐官网广告A区

u优乐国际娱乐优乐国际娱乐官网app优乐娱乐官网广告A区

u优乐国际娱乐优乐国际娱乐官网app优乐娱乐官网广告A区


文章页广告:

u优乐国际娱乐优乐国际娱乐官网app优乐娱乐官网广告A区

u优乐国际娱乐优乐国际娱乐官网app优乐娱乐官网广告A区

广告报价:

广告位 广告尺寸 月报价 季报价 半年价 全年价
首页A区 1000*320 20000 56000 100000 180000
首页B区 1/3栏 12000 35000 64000 112000
1/2栏 14000 40000 74000 132000
通 栏 16000 44000 86000 150000
首页C区 300*300 6000 17000 32000 56000
首页D区 1/3栏 10000 28000 52000 95000
1/2栏 12000 35000 64000 112000
通 栏 14000 40000 74000 132000
首页E区 300*300 3000 8500 16000 28000
首页F区 1/3栏 8000 22000 40000 76000
1/2栏 10000 28000 52000 95000
通 栏 12000 35000 64000 112000
首页G区 300*300 4000 10000 20000 40000
首页H区 1/3栏 6000 17000 32000 56000
1/2栏 8000 22000 40000 76000
通 栏 10000 28000 52000 95000
首页会员 100*100 52000
内页上部 2/3栏 10000 28000 52000 95000
内页标题下 2/3栏 10000 28000 52000 95000
内页右侧上 1/3栏 6000 17000 32000 56000
内页右侧下 1/3栏 4000 10000 20000 40000
<友情连结> 惠州市迪赛广告有限公司/ 烟台金成广告有限公司/ 烟台市芝罘区菁鹏包装有限公司/ 湖北海工电力科技有限公司/ 杭州国码信息技术有限公司/ <友情连结> 惠州市迪赛广告有限公司/ 烟台金成广告有限公司/ 烟台市芝罘区菁鹏包装有限公司/ 湖北海工电力科技有限公司/ 杭州国码信息技术有限公司/